MỞ ĐẦU TỐT - KẾT THÚC ĐẸP
Tạp Chí Truyền Thanh 29

1. Ca Khúc: Giữa Giòng Đời – Thiên Dạ Minh Châu
  Thiên Dạ Minh Châu      
2. Biện Giáo Ngày Nay – Lê Minh Thảo chuyển ngữ
  Việt Hùng & Ninh Sơn      
3. Phụ Nữ H'Mông Làm Biến Đổi Tôn Giáo Vùng Cao Việt Nam
  Seb Rumsby      
4. Giới Thiệu Hội Thánh Người Dân Tộc Sán Chỉ Tỉnh Hà Giang, VN
  Thiên Quốc      
5. Ca Khúc: Tìm Về Yêu Thương – TKG
  Nay Danh      
6. Mục sư ơi
  Đào Việt Hùng      
7. Truyện Ngắn: Tôi Vẽ Những Ước Mơ – Kim Hân
  Kim Hân & Lê Anh Đông      
8. Tôi Muốn Mở Đầu Tốt Và Kết Thúc Đẹp – MS Nguyễn Văn Huệ
  Mục sư Lữ Thành Kiến      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 29 - Chủ đề MỞ ĐẦU TỐT - KẾT THÚC ĐẸP - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 71, số Hè 2019. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube của Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


MỞ ĐẦU TỐT - KẾT THÚC ĐẸP - Sống Đạo Truyền Thanh 29 1920
2019-06-28