Ca Khúc TKG
NHẠC XUÂN

1. Tà Áo Xuân
  Thiên Kiều Giang      
2. Khúc Nhạc Xuân
  Tố Hà      
3. Xuân An Lành / Nhạc Hoàng Trung - Lời Hoàng Trung & TKG
  Đình Nguyên      
4. Đã Qua Một Mùa Đông
  Thiên Kiều Giang      
5. Mùa Xuân Tìm Thấy
  Đình Nguyên      
6. Nắng mới Vườn Xuân
  Thiên Kiều Giang      
7. Nhã Ca Xuân
  Thùy Dương      
8. Xuân Bất Tận
  Mai Thảo      
9. Người Đem Mùa Xuân
  Xuân Phú      
10. Ngày Xuân Nguyện Uớc
  Mai Hậu      
11. Đã Bao Giờ?
  Thiên Kiều Giang      
12. CD TÀ ÁO XUÂN
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em những ca khúc của Thiên Kiều Giang sáng tác cho mùa  Xuân. Tất cả bản nhạc (PDF sheet music) đều được tặng, đặt bên cạnh tên bài hát, quý vị có thể in để sử dụng trong việc tôn vinh Chúa.

Liên lạc:
Thiên Kiều Giang

tkg.songdaoonline@gmail.com


3. XUÂN AN LÀNH - Nhạc Hoàng Trung-Lời Hoàng Trung & TKG 159
2019-01-28

2019-01-29 | 3681 lượt xem

2019-01-31 | 158 lượt xem

2019-01-31 | 158 lượt xem

2019-01-31 | 173 lượt xem

2019-01-31 | 166 lượt xem

2019-01-31 | 170 lượt xem

2019-01-31 | 176 lượt xem

2019-01-31 | 160 lượt xem

2019-01-31 | 158 lượt xem

2019-01-31 | 155 lượt xem

2019-01-31 | 177 lượt xem

2019-01-31 | 161 lượt xem

2019-01-31 | 165 lượt xem

2019-01-28 | 159 lượt xem

2019-01-28 | 177 lượt xem

2019-01-28 | 171 lượt xem

2019-01-28 | 175 lượt xem

2019-01-28 | 159 lượt xem

1 2 »