Ca Khúc TKG
NHẠC THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

1. Đừng Đóng Đinh Chúa
  Thu Vân      
2. Sống Để Chết
  Thiên Kiều Giang      
3. Chén Đắng
  Quang Minh      
4. Chúa Gục Đầu
  Thiên Dạ Minh Châu      
5. Xin Được Chết Với Chúa
  Thiên Kiều Giang      
6. Vầng Đá Đã Lăn Ra
  Mai Thảo - Quang Minh      
7. Bạn Hỡi Hãy Sống
  Thiên Kiều Giang      
8. Sống Vui
  Đình Nguyên      
9. Không Thể Sống Thiếu Ngài
  Thiên Kiều Giang      
10. Bay Cao
  Đình Nguyên      
11. CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thương Khó & Phục Sinh, những ca khúc của TKG viết cho Lễ Thương Khó (hay Tiệc Thánh) và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com


2. Karaoke SỐNG ĐỂ CHẾT - Ca Khúc TKG 359
2019-03-10

2019-03-10 | 5398 lượt xem

2019-03-10 | 373 lượt xem

2019-03-10 | 143 lượt xem

2019-03-10 | 114 lượt xem

2019-03-10 | 383 lượt xem

2019-03-10 | 118 lượt xem

2019-03-10 | 124 lượt xem

2019-03-10 | 425 lượt xem

2019-03-10 | 126 lượt xem

2019-03-10 | 273 lượt xem

2019-03-10 | 375 lượt xem

2019-03-10 | 368 lượt xem

2019-03-10 | 128 lượt xem

2019-03-10 | 359 lượt xem

2019-03-10 | 124 lượt xem

2019-03-10 | 122 lượt xem

2019-03-10 | 140 lượt xem

2019-03-10 | 122 lượt xem

1 2 »