Ca Khúc TKG
NHẠC THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

1. Đừng Đóng Đinh Chúa
  Thu Vân      
2. Sống Để Chết
  Thiên Kiều Giang      
3. Chén Đắng
  Quang Minh      
4. Chúa Gục Đầu
  Thiên Dạ Minh Châu      
5. Xin Được Chết Với Chúa
  Thiên Kiều Giang      
6. Vầng Đá Đã Lăn Ra
  Mai Thảo - Quang Minh      
7. Bạn Hỡi Hãy Sống
  Thiên Kiều Giang      
8. Sống Vui
  Đình Nguyên      
9. Không Thể Sống Thiếu Ngài
  Thiên Kiều Giang      
10. Bay Cao
  Đình Nguyên      
11. CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thương Khó & Phục Sinh, những ca khúc của TKG viết cho Lễ Thương Khó (hay Tiệc Thánh) và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com


3. CHÉN ĐẮNG - Ca Khúc TKG 105
2019-03-10

2019-03-10 | 3991 lượt xem

2019-03-10 | 271 lượt xem

2019-03-10 | 109 lượt xem

2019-03-10 | 85 lượt xem

2019-03-10 | 278 lượt xem

2019-03-10 | 83 lượt xem

2019-03-10 | 88 lượt xem

2019-03-10 | 290 lượt xem

2019-03-10 | 93 lượt xem

2019-03-10 | 179 lượt xem

2019-03-10 | 275 lượt xem

2019-03-10 | 270 lượt xem

2019-03-10 | 97 lượt xem

2019-03-10 | 261 lượt xem

2019-03-10 | 90 lượt xem

2019-03-10 | 89 lượt xem

2019-03-10 | 260 lượt xem

2019-03-10 | 89 lượt xem

1 2 »