Ca Khúc TKG
NHẠC THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

1. Đừng Đóng Đinh Chúa
  Thu Vân      
2. Sống Để Chết
  Thiên Kiều Giang      
3. Chén Đắng
  Quang Minh      
4. Chúa Gục Đầu
  Thiên Dạ Minh Châu      
5. Xin Được Chết Với Chúa
  Thiên Kiều Giang      
6. Vầng Đá Đã Lăn Ra
  Mai Thảo - Quang Minh      
7. Bạn Hỡi Hãy Sống
  Thiên Kiều Giang      
8. Sống Vui
  Đình Nguyên      
9. Không Thể Sống Thiếu Ngài
  Thiên Kiều Giang      
10. Bay Cao
  Đình Nguyên      
11. CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thương Khó & Phục Sinh, những ca khúc của TKG viết cho Lễ Thương Khó (hay Tiệc Thánh) và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com


6. Karaoke VẦNG ĐÁ ĐÃ LĂN RA - Ca Khúc TKG 542
2019-03-10

2019-03-10 | 10529 lượt xem

2019-03-10 | 752 lượt xem

2019-03-10 | 313 lượt xem

2019-03-10 | 274 lượt xem

2019-03-10 | 791 lượt xem

2019-03-10 | 303 lượt xem

2019-03-10 | 295 lượt xem

2019-03-10 | 1072 lượt xem

2019-03-10 | 301 lượt xem

2019-03-10 | 775 lượt xem

2019-03-10 | 757 lượt xem

2019-03-10 | 291 lượt xem

2019-03-10 | 755 lượt xem

2019-03-10 | 298 lượt xem

2019-03-10 | 303 lượt xem

2019-03-10 | 367 lượt xem

2019-03-10 | 735 lượt xem

2019-03-10 | 285 lượt xem

1 2 »