Ca Khúc TKG
NHẠC THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

1. Đừng Đóng Đinh Chúa
  Thu Vân      
2. Sống Để Chết
  Thiên Kiều Giang      
3. Chén Đắng
  Quang Minh      
4. Chúa Gục Đầu
  Thiên Dạ Minh Châu      
5. Xin Được Chết Với Chúa
  Thiên Kiều Giang      
6. Vầng Đá Đã Lăn Ra
  Mai Thảo - Quang Minh      
7. Bạn Hỡi Hãy Sống
  Thiên Kiều Giang      
8. Sống Vui
  Đình Nguyên      
9. Không Thể Sống Thiếu Ngài
  Thiên Kiều Giang      
10. Bay Cao
  Đình Nguyên      
11. CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thương Khó & Phục Sinh, những ca khúc của TKG viết cho Lễ Thương Khó (hay Tiệc Thánh) và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com


8. Karaoke SỐNG VUI - Ca Khúc TKG 368
2019-03-10

2019-03-10 | 11373 lượt xem

2019-03-10 | 823 lượt xem

2019-03-10 | 401 lượt xem

2019-03-10 | 357 lượt xem

2019-03-10 | 866 lượt xem

2019-03-10 | 375 lượt xem

2019-03-10 | 1277 lượt xem

2019-03-10 | 374 lượt xem

2019-03-10 | 615 lượt xem

2019-03-10 | 856 lượt xem

2019-03-10 | 844 lượt xem

2019-03-10 | 364 lượt xem

2019-03-10 | 828 lượt xem

2019-03-10 | 370 lượt xem

2019-03-10 | 399 lượt xem

2019-03-10 | 513 lượt xem

2019-03-10 | 809 lượt xem

2019-03-10 | 361 lượt xem

1 2 »