Ca Khúc TKG
NHẠC THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

1. Đừng Đóng Đinh Chúa
  Thu Vân      
2. Sống Để Chết
  Thiên Kiều Giang      
3. Chén Đắng
  Quang Minh      
4. Chúa Gục Đầu
  Thiên Dạ Minh Châu      
5. Xin Được Chết Với Chúa
  Thiên Kiều Giang      
6. Vầng Đá Đã Lăn Ra
  Mai Thảo - Quang Minh      
7. Bạn Hỡi Hãy Sống
  Thiên Kiều Giang      
8. Sống Vui
  Đình Nguyên      
9. Không Thể Sống Thiếu Ngài
  Thiên Kiều Giang      
10. Bay Cao
  Đình Nguyên      
11. CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thương Khó & Phục Sinh, những ca khúc của TKG viết cho Lễ Thương Khó (hay Tiệc Thánh) và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com


CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI 5619
2019-03-10

2019-03-10 | 412 lượt xem

2019-03-10 | 157 lượt xem

2019-03-10 | 127 lượt xem

2019-03-10 | 426 lượt xem

2019-03-10 | 135 lượt xem

2019-03-10 | 139 lượt xem

2019-03-10 | 490 lượt xem

2019-03-10 | 141 lượt xem

2019-03-10 | 308 lượt xem

2019-03-10 | 416 lượt xem

2019-03-10 | 410 lượt xem

2019-03-10 | 141 lượt xem

2019-03-10 | 408 lượt xem

2019-03-10 | 137 lượt xem

2019-03-10 | 139 lượt xem

2019-03-10 | 154 lượt xem

2019-03-10 | 401 lượt xem

2019-03-10 | 136 lượt xem

1 2 »