Ca Khúc TKG
NHẠC THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

1. Đừng Đóng Đinh Chúa
  Thu Vân      
2. Sống Để Chết
  Thiên Kiều Giang      
3. Chén Đắng
  Quang Minh      
4. Chúa Gục Đầu
  Thiên Dạ Minh Châu      
5. Xin Được Chết Với Chúa
  Thiên Kiều Giang      
6. Vầng Đá Đã Lăn Ra
  Mai Thảo - Quang Minh      
7. Bạn Hỡi Hãy Sống
  Thiên Kiều Giang      
8. Sống Vui
  Đình Nguyên      
9. Không Thể Sống Thiếu Ngài
  Thiên Kiều Giang      
10. Bay Cao
  Đình Nguyên      
11. CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thương Khó & Phục Sinh, những ca khúc của TKG viết cho Lễ Thương Khó (hay Tiệc Thánh) và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com


CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI 10180
2019-03-10

2019-03-10 | 728 lượt xem

2019-03-10 | 286 lượt xem

2019-03-10 | 248 lượt xem

2019-03-10 | 761 lượt xem

2019-03-10 | 273 lượt xem

2019-03-10 | 271 lượt xem

2019-03-10 | 983 lượt xem

2019-03-10 | 276 lượt xem

2019-03-10 | 511 lượt xem

2019-03-10 | 744 lượt xem

2019-03-10 | 729 lượt xem

2019-03-10 | 272 lượt xem

2019-03-10 | 730 lượt xem

2019-03-10 | 274 lượt xem

2019-03-10 | 279 lượt xem

2019-03-10 | 302 lượt xem

2019-03-10 | 708 lượt xem

2019-03-10 | 260 lượt xem

1 2 »