Ca Khúc TKG
NHẠC THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

1. Đừng Đóng Đinh Chúa
  Thu Vân      
2. Sống Để Chết
  Thiên Kiều Giang      
3. Chén Đắng
  Quang Minh      
4. Chúa Gục Đầu
  Thiên Dạ Minh Châu      
5. Xin Được Chết Với Chúa
  Thiên Kiều Giang      
6. Vầng Đá Đã Lăn Ra
  Mai Thảo - Quang Minh      
7. Bạn Hỡi Hãy Sống
  Thiên Kiều Giang      
8. Sống Vui
  Đình Nguyên      
9. Không Thể Sống Thiếu Ngài
  Thiên Kiều Giang      
10. Bay Cao
  Đình Nguyên      
11. CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thương Khó & Phục Sinh, những ca khúc của TKG viết cho Lễ Thương Khó (hay Tiệc Thánh) và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com


CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI 11307
2019-03-10

2019-03-10 | 815 lượt xem

2019-03-10 | 392 lượt xem

2019-03-10 | 349 lượt xem

2019-03-10 | 858 lượt xem

2019-03-10 | 361 lượt xem

2019-03-10 | 369 lượt xem

2019-03-10 | 1257 lượt xem

2019-03-10 | 367 lượt xem

2019-03-10 | 606 lượt xem

2019-03-10 | 846 lượt xem

2019-03-10 | 834 lượt xem

2019-03-10 | 357 lượt xem

2019-03-10 | 821 lượt xem

2019-03-10 | 360 lượt xem

2019-03-10 | 389 lượt xem

2019-03-10 | 499 lượt xem

2019-03-10 | 802 lượt xem

2019-03-10 | 355 lượt xem

1 2 »