Ca Khúc TKG
NHẠC THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

1. Đừng Đóng Đinh Chúa
  Thu Vân      
2. Sống Để Chết
  Thiên Kiều Giang      
3. Chén Đắng
  Quang Minh      
4. Chúa Gục Đầu
  Thiên Dạ Minh Châu      
5. Xin Được Chết Với Chúa
  Thiên Kiều Giang      
6. Vầng Đá Đã Lăn Ra
  Mai Thảo - Quang Minh      
7. Bạn Hỡi Hãy Sống
  Thiên Kiều Giang      
8. Sống Vui
  Đình Nguyên      
9. Không Thể Sống Thiếu Ngài
  Thiên Kiều Giang      
10. Bay Cao
  Đình Nguyên      
11. CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thương Khó & Phục Sinh, những ca khúc của TKG viết cho Lễ Thương Khó (hay Tiệc Thánh) và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com


CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI 9658
2019-03-10

2019-03-10 | 655 lượt xem

2019-03-10 | 252 lượt xem

2019-03-10 | 220 lượt xem

2019-03-10 | 680 lượt xem

2019-03-10 | 240 lượt xem

2019-03-10 | 239 lượt xem

2019-03-10 | 850 lượt xem

2019-03-10 | 245 lượt xem

2019-03-10 | 466 lượt xem

2019-03-10 | 667 lượt xem

2019-03-10 | 654 lượt xem

2019-03-10 | 236 lượt xem

2019-03-10 | 652 lượt xem

2019-03-10 | 241 lượt xem

2019-03-10 | 246 lượt xem

2019-03-10 | 253 lượt xem

2019-03-10 | 637 lượt xem

2019-03-10 | 231 lượt xem

1 2 »