Ca Khúc TKG
NHẠC THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

1. Đừng Đóng Đinh Chúa
  Thu Vân      
2. Sống Để Chết
  Thiên Kiều Giang      
3. Chén Đắng
  Quang Minh      
4. Chúa Gục Đầu
  Thiên Dạ Minh Châu      
5. Xin Được Chết Với Chúa
  Thiên Kiều Giang      
6. Vầng Đá Đã Lăn Ra
  Mai Thảo - Quang Minh      
7. Bạn Hỡi Hãy Sống
  Thiên Kiều Giang      
8. Sống Vui
  Đình Nguyên      
9. Không Thể Sống Thiếu Ngài
  Thiên Kiều Giang      
10. Bay Cao
  Đình Nguyên      
11. CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thương Khó & Phục Sinh, những ca khúc của TKG viết cho Lễ Thương Khó (hay Tiệc Thánh) và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com


CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI 6404
2019-03-10

2019-03-10 | 525 lượt xem

2019-03-10 | 207 lượt xem

2019-03-10 | 168 lượt xem

2019-03-10 | 542 lượt xem

2019-03-10 | 183 lượt xem

2019-03-10 | 184 lượt xem

2019-03-10 | 667 lượt xem

2019-03-10 | 190 lượt xem

2019-03-10 | 399 lượt xem

2019-03-10 | 531 lượt xem

2019-03-10 | 522 lượt xem

2019-03-10 | 191 lượt xem

2019-03-10 | 522 lượt xem

2019-03-10 | 184 lượt xem

2019-03-10 | 184 lượt xem

2019-03-10 | 197 lượt xem

2019-03-10 | 511 lượt xem

2019-03-10 | 177 lượt xem

1 2 »