Ca Khúc TKG
NHẠC THƯƠNG KHÓ - PHỤC SINH

1. Đừng Đóng Đinh Chúa
  Thu Vân      
2. Sống Để Chết
  Thiên Kiều Giang      
3. Chén Đắng
  Quang Minh      
4. Chúa Gục Đầu
  Thiên Dạ Minh Châu      
5. Xin Được Chết Với Chúa
  Thiên Kiều Giang      
6. Vầng Đá Đã Lăn Ra
  Mai Thảo - Quang Minh      
7. Bạn Hỡi Hãy Sống
  Thiên Kiều Giang      
8. Sống Vui
  Đình Nguyên      
9. Không Thể Sống Thiếu Ngài
  Thiên Kiều Giang      
10. Bay Cao
  Đình Nguyên      
11. CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI
       
Lời giới thiệu

Xin giới thiệu đến quý anh chị em Nhạc Thương Khó & Phục Sinh, những ca khúc của TKG viết cho Lễ Thương Khó (hay Tiệc Thánh) và Phục Sinh hằng năm. Bạn có thể in các bản nhạc (PDF sheet music) cho nhu cầu tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmail.com


CD KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGÀI 6658
2019-03-10

2019-03-10 | 582 lượt xem

2019-03-10 | 228 lượt xem

2019-03-10 | 192 lượt xem

2019-03-10 | 601 lượt xem

2019-03-10 | 211 lượt xem

2019-03-10 | 212 lượt xem

2019-03-10 | 742 lượt xem

2019-03-10 | 216 lượt xem

2019-03-10 | 436 lượt xem

2019-03-10 | 595 lượt xem

2019-03-10 | 575 lượt xem

2019-03-10 | 214 lượt xem

2019-03-10 | 578 lượt xem

2019-03-10 | 214 lượt xem

2019-03-10 | 213 lượt xem

2019-03-10 | 226 lượt xem

2019-03-10 | 567 lượt xem

2019-03-10 | 205 lượt xem

1 2 »