Ca Khúc TKG
NHẠC TẠ ƠN

1. Vang Lời Tạ Ơn
  Hạnh Nguyên      
2. Tạ Ơn Bàn Tay Tạo Hóa
  Tứ ca AC&M      
3. Chỉ Nói Điều Tôi Biết
  Thiên Kiều Giang      
4. Halêlugia Tạ Ơn Cứu Chúa!
  Chương Đan      
5. Khúc Hát Biết Ơn
  Hùng Phú      
Lời giới thiệu

Mời Anh Chị Em cùng chúc tụng Chúa Toàn năng, đồng dâng lên Cha Từ ái lòng biết ơn chân thành qua Nhạc Tạ Ơn, những ca khúc của TKG viết trong giờ cầu nguyện, chiêm nghiệm Chúa và tình yêu Ngài. Bài hát (PDF) được đặt bên cạnh tựa bài để các bạn in ra, đàn hát tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmai.com


5. KHÚC HÁT BIẾT ƠN 3006
2022-02-05

2022-02-05 | 532 lượt xem

2022-02-05 | 494 lượt xem

2022-02-05 | 557 lượt xem

2022-02-05 | 654 lượt xem

2022-02-05 | 444 lượt xem

2022-02-05 | 621 lượt xem

2022-02-05 | 448 lượt xem

2022-02-05 | 625 lượt xem