Ca Khúc TKG
NHẠC TẠ ƠN

1. Vang Lời Tạ Ơn
  Hạnh Nguyên      
2. Tạ Ơn Bàn Tay Tạo Hóa
  Tứ ca AC&M      
3. Chỉ Nói Điều Tôi Biết
  Thiên Kiều Giang      
4. Halêlugia Tạ Ơn Cứu Chúa!
  Chương Đan      
5. Khúc Hát Biết Ơn
  Hùng Phú      
Lời giới thiệu

Mời Anh Chị Em cùng chúc tụng Chúa Toàn năng, đồng dâng lên Cha Từ ái lòng biết ơn chân thành qua Nhạc Tạ Ơn, những ca khúc của TKG viết trong giờ cầu nguyện, chiêm nghiệm Chúa và tình yêu Ngài. Bài hát (PDF) được đặt bên cạnh tựa bài để các bạn in ra, đàn hát tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmai.com


Karaoke TẠ ƠN BÀN TAY TẠO HÓA 309
2020-11-26

2020-11-26 | 2402 lượt xem

2020-11-26 | 333 lượt xem

2021-02-05 | 355 lượt xem

2021-02-05 | 432 lượt xem

2020-12-14 | 506 lượt xem

2020-11-26 | 403 lượt xem

2020-11-27 | 326 lượt xem

2020-11-27 | 417 lượt xem