Ca Khúc TKG
NHẠC TẠ ƠN

1. Vang Lời Tạ Ơn
  Hạnh Nguyên      
2. Tạ Ơn Bàn Tay Tạo Hóa
  Tứ ca AC&M      
3. Chỉ Nói Điều Tôi Biết
  Thiên Kiều Giang      
4. Halêlugia Tạ Ơn Cứu Chúa!
  Chương Đan      
5. Khúc Hát Biết Ơn
  Hùng Phú      
Lời giới thiệu

Mời Anh Chị Em cùng chúc tụng Chúa Toàn năng, đồng dâng lên Cha Từ ái lòng biết ơn chân thành qua Nhạc Tạ Ơn, những ca khúc của TKG viết trong giờ cầu nguyện, chiêm nghiệm Chúa và tình yêu Ngài. Bài hát (PDF) được đặt bên cạnh tựa bài để các bạn in ra, đàn hát tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmai.com


VANG LỜI TẠ ƠN 416
2020-11-27

2020-11-26 | 2400 lượt xem

2020-11-26 | 331 lượt xem

2021-02-05 | 353 lượt xem

2021-02-05 | 431 lượt xem

2020-12-14 | 504 lượt xem

2020-11-26 | 307 lượt xem

2020-11-26 | 402 lượt xem

2020-11-27 | 324 lượt xem