SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


BÌNH AN DƯỚI ĐẤT - Christmas Event 2021 739
2021-12-21
Nguồn: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Ban Đại Diện Tin Lành TP.HCM

Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh 2021
Chủ đề: BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự - Phó Hội Trưởng Thứ 1 - HTTLVN
Thời gian: 19h00, Thứ 7, 18.12.2021

2022-04-07 | 897 lượt xem

2022-01-27 | 1009 lượt xem

2021-12-20 | 314 lượt xem

2021-10-15 | 1021 lượt xem

2021-10-11 | 365 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 1025 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 1109 lượt xem

2021-05-14 | 1083 lượt xem

2021-04-28 | 978 lượt xem

2021-02-27 | 1437 lượt xem

2020-12-24 | 1365 lượt xem

2020-12-24 | 728 lượt xem

2020-12-08 | 937 lượt xem

2020-11-28 | 866 lượt xem

2020-10-04 | 1586 lượt xem

2020-09-15 | 1250 lượt xem

2020-08-25 | 1496 lượt xem

2020-08-12 | 921 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »