SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT 1163
2022-01-27
Nguồn: HTTL TRƯƠNG MINH GIẢNG
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG - 16.01.2022

2022-04-07 | 1485 lượt xem

2021-12-21 | 783 lượt xem

2021-12-20 | 381 lượt xem

2021-10-15 | 1073 lượt xem

2021-10-11 | 408 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 1123 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 1188 lượt xem

2021-05-14 | 1176 lượt xem

2021-04-28 | 1128 lượt xem

2021-02-27 | 1511 lượt xem

2020-12-24 | 1446 lượt xem

2020-12-24 | 818 lượt xem

2020-12-08 | 981 lượt xem

2020-11-28 | 943 lượt xem

2020-10-04 | 1656 lượt xem

2020-09-15 | 1378 lượt xem

2020-08-25 | 1564 lượt xem

2020-08-12 | 957 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »