SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


BƯỚC VỚI CHÚA YÊU THƯƠNG 403
2020-11-28
Hội Thánh Tin Lành Burnaby Canada

2021-02-27 | 863 lượt xem

2020-12-24 | 889 lượt xem

2020-12-24 | 243 lượt xem

2020-12-08 | 501 lượt xem

2020-10-04 | 1082 lượt xem

2020-09-15 | 697 lượt xem

2020-08-25 | 948 lượt xem

2020-08-12 | 523 lượt xem

2019-10-03 | 5760 lượt xem

2019-01-30 | 901 lượt xem

2019-01-18 | 4769 lượt xem

2018-12-21 | 8010 lượt xem

2018-12-08 | 3391 lượt xem

2018-11-16 | 5109 lượt xem

2018-04-06 | 2874 lượt xem

2018-03-25 | 1306 lượt xem

2018-02-01 | 1927 lượt xem

2018-01-19 | 1499 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »