SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Buổi Mai Với Giê-Xu 1370
Ca Sĩ Ý Lan
2020-09-15
Nguồn: LPNH AUGUST
Ca Nhạc Thánh Một Tình Yêu -Trung Tâm Thiên Ca tổ chức tại Philadelphia, 19 tháng 8, 2018

2022-04-07 | 1435 lượt xem

2022-01-27 | 1159 lượt xem

2021-12-21 | 778 lượt xem

2021-12-20 | 376 lượt xem

2021-10-15 | 1067 lượt xem

2021-10-11 | 403 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 1118 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 1183 lượt xem

2021-05-14 | 1170 lượt xem

2021-04-28 | 1121 lượt xem

2021-02-27 | 1506 lượt xem

2020-12-24 | 1439 lượt xem

2020-12-24 | 812 lượt xem

2020-12-08 | 977 lượt xem

2020-11-28 | 938 lượt xem

2020-10-04 | 1653 lượt xem

2020-08-25 | 1559 lượt xem

2020-08-12 | 952 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »