SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


CA KHÚC MUÔN ĐỜI 2016 2104
Hướng Đi TV
2016-06-24
June Pham

2019-03-11 | 312 lượt xem

2019-01-30 | 366 lượt xem

2019-01-18 | 4005 lượt xem

2018-12-21 | 6849 lượt xem

2018-12-08 | 2603 lượt xem

2018-11-16 | 3612 lượt xem

2018-04-06 | 1845 lượt xem

2018-03-25 | 637 lượt xem

2018-02-01 | 1114 lượt xem

2018-01-19 | 751 lượt xem

2018-01-02 | 690 lượt xem

2017-12-26 | 632 lượt xem

2017-12-26 | 718 lượt xem

2017-10-31 | 1009 lượt xem

2017-10-09 | 626 lượt xem

2017-10-09 | 602 lượt xem

2017-09-25 | 813 lượt xem

2017-07-26 | 1381 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »