SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Café Tối - Chủ đề: Yêu Người Lân Cận 905
2021-10-15
Nguồn: Word Of Life Viet Nam

2021-12-21 | 434 lượt xem

2021-12-20 | 130 lượt xem

2021-10-11 | 239 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 843 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 914 lượt xem

2021-05-14 | 913 lượt xem

2021-04-28 | 756 lượt xem

2021-02-27 | 1241 lượt xem

2020-12-24 | 1195 lượt xem

2020-12-24 | 546 lượt xem

2020-12-08 | 806 lượt xem

2020-11-28 | 711 lượt xem

2020-10-04 | 1414 lượt xem

2020-09-15 | 1064 lượt xem

2020-08-25 | 1300 lượt xem

2020-08-12 | 793 lượt xem

2019-10-03 | 6037 lượt xem

2019-01-30 | 1120 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »