SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


CHÂN LÝ VÀO ĐỜI - Ca Khúc Tường Khanh 758
Isaac Thái
2021-04-28
Nguồn: Isaac Thái

2021-12-21 | 439 lượt xem

2021-12-20 | 131 lượt xem

2021-10-15 | 906 lượt xem

2021-10-11 | 241 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 845 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 916 lượt xem

2021-05-14 | 914 lượt xem

2021-02-27 | 1242 lượt xem

2020-12-24 | 1196 lượt xem

2020-12-24 | 547 lượt xem

2020-12-08 | 807 lượt xem

2020-11-28 | 712 lượt xem

2020-10-04 | 1415 lượt xem

2020-09-15 | 1065 lượt xem

2020-08-25 | 1301 lượt xem

2020-08-12 | 794 lượt xem

2019-10-03 | 6038 lượt xem

2019-01-30 | 1121 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »