SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Chúa Mang Thập Hình Vì Ta - Bảo Khánh 227
2018-03-25
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Nhạc & Lời: Lê Anh Đông
Tôn vinh Chúa: Bảo Khánh
Piano: Khánh An

2018-04-06 | 196 lượt xem

2018-02-01 | 771 lượt xem

2018-01-19 | 424 lượt xem

2018-01-02 | 372 lượt xem

2017-12-26 | 330 lượt xem

2017-12-26 | 321 lượt xem

2017-12-09 | 413 lượt xem

2017-10-31 | 612 lượt xem

2017-10-09 | 372 lượt xem

2017-10-09 | 306 lượt xem

2017-09-25 | 463 lượt xem

2017-07-26 | 992 lượt xem

2017-04-21 | 672 lượt xem

2017-04-18 | 456 lượt xem

2017-04-14 | 423 lượt xem

2017-04-07 | 685 lượt xem

2017-03-13 | 771 lượt xem

2017-03-04 | 948 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »