SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Chúa Mang Thập Hình Vì Ta - Bảo Khánh 822
2018-03-25
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Nhạc & Lời: Lê Anh Đông
Tôn vinh Chúa: Bảo Khánh
Piano: Khánh An

2019-10-03 | 903 lượt xem

2019-01-30 | 495 lượt xem

2019-01-18 | 4254 lượt xem

2018-12-21 | 7268 lượt xem

2018-12-08 | 2849 lượt xem

2018-11-16 | 3961 lượt xem

2018-04-06 | 2030 lượt xem

2018-02-01 | 1365 lượt xem

2018-01-19 | 954 lượt xem

2018-01-02 | 936 lượt xem

2017-12-26 | 842 lượt xem

2017-12-26 | 990 lượt xem

2017-10-31 | 1304 lượt xem

2017-10-09 | 827 lượt xem

2017-10-09 | 818 lượt xem

2017-09-25 | 1061 lượt xem

2017-07-26 | 1625 lượt xem

2017-04-21 | 1346 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »