SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


FESTIVAL YÊU HÀ NỘI - Mục sư Franklin Graham 1231
2018-02-01
Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

2019-03-11 | 1212 lượt xem

2019-01-30 | 425 lượt xem

2019-01-18 | 4138 lượt xem

2018-12-21 | 7089 lượt xem

2018-12-08 | 2739 lượt xem

2018-11-16 | 3769 lượt xem

2018-04-06 | 1936 lượt xem

2018-03-25 | 721 lượt xem

2018-01-19 | 851 lượt xem

2018-01-02 | 789 lượt xem

2017-12-26 | 725 lượt xem

2017-12-26 | 818 lượt xem

2017-10-31 | 1116 lượt xem

2017-10-09 | 687 lượt xem

2017-10-09 | 694 lượt xem

2017-09-25 | 934 lượt xem

2017-07-26 | 1500 lượt xem

2017-04-21 | 1171 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »