SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Lễ Tốt Nghiệp Khóa 6 [2013 - 2017] & Bế Giảng Niên Học 2017 791
2018-01-02
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM

2019-03-11 | 1224 lượt xem

2019-01-30 | 426 lượt xem

2019-01-18 | 4142 lượt xem

2018-12-21 | 7090 lượt xem

2018-12-08 | 2742 lượt xem

2018-11-16 | 3772 lượt xem

2018-04-06 | 1937 lượt xem

2018-03-25 | 722 lượt xem

2018-02-01 | 1233 lượt xem

2018-01-19 | 851 lượt xem

2017-12-26 | 727 lượt xem

2017-12-26 | 819 lượt xem

2017-10-31 | 1119 lượt xem

2017-10-09 | 687 lượt xem

2017-10-09 | 695 lượt xem

2017-09-25 | 937 lượt xem

2017-07-26 | 1502 lượt xem

2017-04-21 | 1172 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »