SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Lễ Tốt Nghiệp Khóa 6 [2013 - 2017] & Bế Giảng Niên Học 2017 211
2018-01-02
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM

2018-01-19 | 18 lượt xem

2017-12-26 | 158 lượt xem

2017-12-26 | 104 lượt xem

2017-12-09 | 214 lượt xem

2017-10-31 | 397 lượt xem

2017-10-09 | 226 lượt xem

2017-10-09 | 142 lượt xem

2017-09-25 | 291 lượt xem

2017-07-26 | 795 lượt xem

2017-04-21 | 500 lượt xem

2017-04-18 | 321 lượt xem

2017-04-14 | 307 lượt xem

2017-04-07 | 522 lượt xem

2017-03-13 | 663 lượt xem

2017-03-04 | 749 lượt xem

2017-02-06 | 546 lượt xem

2017-02-06 | 583 lượt xem

2017-01-31 | 604 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 »