SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


LÒNG TƯƠI MỚI - Khánh Linh - Thanh Trúc 649
2017-01-31
[VHOPE - Chạm - Số 5]

2018-04-06 | 199 lượt xem

2018-03-25 | 228 lượt xem

2018-02-01 | 774 lượt xem

2018-01-19 | 430 lượt xem

2018-01-02 | 373 lượt xem

2017-12-26 | 331 lượt xem

2017-12-26 | 322 lượt xem

2017-12-09 | 414 lượt xem

2017-10-31 | 612 lượt xem

2017-10-09 | 372 lượt xem

2017-10-09 | 310 lượt xem

2017-09-25 | 463 lượt xem

2017-07-26 | 992 lượt xem

2017-04-21 | 672 lượt xem

2017-04-18 | 457 lượt xem

2017-04-14 | 423 lượt xem

2017-04-07 | 685 lượt xem

2017-03-13 | 772 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »