SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


LÒNG TƯƠI MỚI - Khánh Linh - Thanh Trúc 478
2017-01-31
[VHOPE - Chạm - Số 5]

2018-01-19 | 38 lượt xem

2018-01-02 | 213 lượt xem

2017-12-26 | 162 lượt xem

2017-12-26 | 112 lượt xem

2017-12-09 | 219 lượt xem

2017-10-31 | 402 lượt xem

2017-10-09 | 227 lượt xem

2017-10-09 | 146 lượt xem

2017-09-25 | 296 lượt xem

2017-07-26 | 800 lượt xem

2017-04-21 | 501 lượt xem

2017-04-18 | 323 lượt xem

2017-04-14 | 307 lượt xem

2017-04-07 | 528 lượt xem

2017-03-13 | 668 lượt xem

2017-03-04 | 751 lượt xem

2017-02-06 | 547 lượt xem

2017-02-06 | 586 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 »