SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi - Thụy Long 1245
2017-03-04
VHOPE - Christian Channel
-Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi (Thánh Ca 744)
-He Keeps Holding to My Hand
-Nhạc & lời: William Elmo Mercier
-Tôn vinh Chúa: Thụy Long
-Guitar: Vương Duy

2019-03-11 | 63 lượt xem

2019-01-30 | 350 lượt xem

2019-01-18 | 3858 lượt xem

2018-12-21 | 6729 lượt xem

2018-12-08 | 2469 lượt xem

2018-11-16 | 3469 lượt xem

2018-04-06 | 1815 lượt xem

2018-03-25 | 599 lượt xem

2018-02-01 | 1082 lượt xem

2018-01-19 | 726 lượt xem

2018-01-02 | 662 lượt xem

2017-12-26 | 602 lượt xem

2017-12-26 | 689 lượt xem

2017-10-31 | 978 lượt xem

2017-10-09 | 603 lượt xem

2017-10-09 | 570 lượt xem

2017-09-25 | 774 lượt xem

2017-07-26 | 1340 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »