SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi - Thụy Long 954
2017-03-04
VHOPE - Christian Channel
-Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi (Thánh Ca 744)
-He Keeps Holding to My Hand
-Nhạc & lời: William Elmo Mercier
-Tôn vinh Chúa: Thụy Long
-Guitar: Vương Duy

2018-04-06 | 224 lượt xem

2018-03-25 | 232 lượt xem

2018-02-01 | 779 lượt xem

2018-01-19 | 436 lượt xem

2018-01-02 | 375 lượt xem

2017-12-26 | 336 lượt xem

2017-12-26 | 328 lượt xem

2017-12-09 | 416 lượt xem

2017-10-31 | 618 lượt xem

2017-10-09 | 376 lượt xem

2017-10-09 | 312 lượt xem

2017-09-25 | 466 lượt xem

2017-07-26 | 994 lượt xem

2017-04-21 | 675 lượt xem

2017-04-18 | 459 lượt xem

2017-04-14 | 426 lượt xem

2017-04-07 | 689 lượt xem

2017-03-13 | 776 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »