SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN CON EM 2493
Mục sư Đặng Phúc Ánh
2013-06-17

2022-04-07 | 1006 lượt xem

2022-01-27 | 1113 lượt xem

2021-12-21 | 741 lượt xem

2021-12-20 | 342 lượt xem

2021-10-15 | 1028 lượt xem

2021-10-11 | 368 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 1053 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 1143 lượt xem

2021-05-14 | 1114 lượt xem

2021-04-28 | 1061 lượt xem

2021-02-27 | 1463 lượt xem

2020-12-24 | 1395 lượt xem

2020-12-24 | 750 lượt xem

2020-12-08 | 941 lượt xem

2020-11-28 | 906 lượt xem

2020-10-04 | 1611 lượt xem

2020-09-15 | 1280 lượt xem

2020-08-25 | 1521 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »