SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


VHOPE | Gặp Chúa 143
2017-10-09
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Sáng tác: Lê Anh Đông
Tôn vinh Chúa: Naomi - Phương Lý - Thanh Trúc
Guitar: Phương Lý
Ukulele: Naomi
Cajon: Vương Duy
Shaker: Thanh Trúc

2018-01-19 | 31 lượt xem

2018-01-02 | 213 lượt xem

2017-12-26 | 162 lượt xem

2017-12-26 | 112 lượt xem

2017-12-09 | 219 lượt xem

2017-10-31 | 402 lượt xem

2017-10-09 | 226 lượt xem

2017-09-25 | 295 lượt xem

2017-07-26 | 799 lượt xem

2017-04-21 | 501 lượt xem

2017-04-18 | 322 lượt xem

2017-04-14 | 307 lượt xem

2017-04-07 | 527 lượt xem

2017-03-13 | 667 lượt xem

2017-03-04 | 751 lượt xem

2017-02-06 | 547 lượt xem

2017-02-06 | 585 lượt xem

2017-01-31 | 604 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 »