SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Lễ Tốt Nghiệp Khóa 6 [2013 - 2017] & Bế Giảng Niên Học 2017 306
2018-01-02
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM

2018-02-01 | 635 lượt xem

2018-01-19 | 346 lượt xem

2017-12-26 | 275 lượt xem

2017-12-26 | 232 lượt xem

2017-12-09 | 349 lượt xem

2017-10-31 | 532 lượt xem

2017-10-09 | 311 lượt xem

2017-10-09 | 246 lượt xem

2017-09-25 | 418 lượt xem

2017-07-26 | 924 lượt xem

2017-04-21 | 600 lượt xem

2017-04-18 | 415 lượt xem

2017-04-14 | 384 lượt xem

2017-04-07 | 621 lượt xem

2017-03-13 | 737 lượt xem

2017-03-04 | 872 lượt xem

2017-02-06 | 632 lượt xem

2017-02-06 | 688 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 »