SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


FESTIVAL YÊU HÀ NỘI - Mục sư Franklin Graham 227
2018-02-01
Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

2018-01-19 | 208 lượt xem

2018-01-02 | 247 lượt xem

2017-12-26 | 218 lượt xem

2017-12-26 | 154 lượt xem

2017-12-09 | 273 lượt xem

2017-10-31 | 445 lượt xem

2017-10-09 | 250 lượt xem

2017-10-09 | 186 lượt xem

2017-09-25 | 353 lượt xem

2017-07-26 | 866 lượt xem

2017-04-21 | 531 lượt xem

2017-04-18 | 357 lượt xem

2017-04-14 | 338 lượt xem

2017-04-07 | 549 lượt xem

2017-03-13 | 697 lượt xem

2017-03-04 | 800 lượt xem

2017-02-06 | 584 lượt xem

2017-02-06 | 635 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 »