SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


FESTIVAL YÊU HÀ NỘI - Mục sư Franklin Graham 905
2018-02-01
Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

2018-04-06 | 1339 lượt xem

2018-03-25 | 420 lượt xem

2018-01-19 | 559 lượt xem

2018-01-02 | 490 lượt xem

2017-12-26 | 444 lượt xem

2017-12-26 | 485 lượt xem

2017-12-09 | 542 lượt xem

2017-10-31 | 766 lượt xem

2017-10-09 | 458 lượt xem

2017-10-09 | 417 lượt xem

2017-09-25 | 582 lượt xem

2017-07-26 | 1162 lượt xem

2017-04-21 | 778 lượt xem

2017-04-18 | 567 lượt xem

2017-04-14 | 521 lượt xem

2017-04-07 | 868 lượt xem

2017-03-13 | 856 lượt xem

2017-03-04 | 1077 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »