SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


FESTIVAL YÊU HÀ NỘI - Mục sư Franklin Graham 975
2018-02-01
Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

2018-12-08 | 67 lượt xem

2018-11-16 | 3248 lượt xem

2018-04-06 | 1714 lượt xem

2018-03-25 | 508 lượt xem

2018-01-19 | 618 lượt xem

2018-01-02 | 559 lượt xem

2017-12-26 | 505 lượt xem

2017-12-26 | 568 lượt xem

2017-12-09 | 622 lượt xem

2017-10-31 | 861 lượt xem

2017-10-09 | 524 lượt xem

2017-10-09 | 474 lượt xem

2017-09-25 | 664 lượt xem

2017-07-26 | 1232 lượt xem

2017-04-21 | 898 lượt xem

2017-04-18 | 620 lượt xem

2017-04-14 | 560 lượt xem

2017-04-07 | 947 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »