SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin: ƠN TRỜI 3679
2018-11-16
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Hội Thánh Tin Lành Long Trạch
Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Hội Thánh
Chương Trình Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin
Ngày 21.10.2018

2019-03-11 | 565 lượt xem

2019-01-30 | 389 lượt xem

2019-01-18 | 4071 lượt xem

2018-12-21 | 7010 lượt xem

2018-12-08 | 2686 lượt xem

2018-04-06 | 1868 lượt xem

2018-03-25 | 660 lượt xem

2018-02-01 | 1139 lượt xem

2018-01-19 | 777 lượt xem

2018-01-02 | 716 lượt xem

2017-12-26 | 658 lượt xem

2017-12-26 | 748 lượt xem

2017-10-31 | 1041 lượt xem

2017-10-09 | 642 lượt xem

2017-10-09 | 627 lượt xem

2017-09-25 | 849 lượt xem

2017-07-26 | 1418 lượt xem

2017-04-21 | 1083 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »