SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin: ƠN TRỜI 3259
2018-11-16
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Hội Thánh Tin Lành Long Trạch
Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Hội Thánh
Chương Trình Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin
Ngày 21.10.2018

2018-12-08 | 124 lượt xem

2018-04-06 | 1719 lượt xem

2018-03-25 | 516 lượt xem

2018-02-01 | 983 lượt xem

2018-01-19 | 624 lượt xem

2018-01-02 | 566 lượt xem

2017-12-26 | 510 lượt xem

2017-12-26 | 576 lượt xem

2017-12-09 | 627 lượt xem

2017-10-31 | 868 lượt xem

2017-10-09 | 527 lượt xem

2017-10-09 | 480 lượt xem

2017-09-25 | 669 lượt xem

2017-07-26 | 1235 lượt xem

2017-04-21 | 907 lượt xem

2017-04-18 | 626 lượt xem

2017-04-14 | 562 lượt xem

2017-04-07 | 950 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »