SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin: ƠN TRỜI 3337
2018-11-16
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Hội Thánh Tin Lành Long Trạch
Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Hội Thánh
Chương Trình Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin
Ngày 21.10.2018

2019-01-30 | 182 lượt xem

2019-01-18 | 3525 lượt xem

2018-12-21 | 6701 lượt xem

2018-12-08 | 2361 lượt xem

2018-04-06 | 1794 lượt xem

2018-03-25 | 577 lượt xem

2018-02-01 | 1053 lượt xem

2018-01-19 | 698 lượt xem

2018-01-02 | 640 lượt xem

2017-12-26 | 581 lượt xem

2017-12-26 | 663 lượt xem

2017-10-31 | 949 lượt xem

2017-10-09 | 584 lượt xem

2017-10-09 | 539 lượt xem

2017-09-25 | 743 lượt xem

2017-07-26 | 1304 lượt xem

2017-04-21 | 995 lượt xem

2017-04-18 | 682 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »