SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Nhạc Chia Sẻ Phúc Âm - TRỞ VỀ - HTTL Lộc Thuận, Bến Tre 4255
2019-10-03
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

2019-01-30 | 628 lượt xem

2019-01-18 | 4457 lượt xem

2018-12-21 | 7636 lượt xem

2018-12-08 | 3053 lượt xem

2018-11-16 | 4340 lượt xem

2018-04-06 | 2261 lượt xem

2018-03-25 | 999 lượt xem

2018-02-01 | 1588 lượt xem

2018-01-19 | 1136 lượt xem

2018-01-02 | 1253 lượt xem

2017-12-26 | 1039 lượt xem

2017-12-26 | 1359 lượt xem

2017-10-31 | 1679 lượt xem

2017-10-09 | 1103 lượt xem

2017-10-09 | 1045 lượt xem

2017-09-25 | 1282 lượt xem

2017-07-26 | 1814 lượt xem

2017-04-21 | 1703 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »