SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Nhạc Chia Sẻ Phúc Âm - TRỞ VỀ - HTTL Lộc Thuận, Bến Tre 143
2019-10-03
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

2019-03-11 | 1606 lượt xem

2019-01-30 | 460 lượt xem

2019-01-18 | 4189 lượt xem

2018-12-21 | 7148 lượt xem

2018-12-08 | 2799 lượt xem

2018-11-16 | 3832 lượt xem

2018-04-06 | 1979 lượt xem

2018-03-25 | 770 lượt xem

2018-02-01 | 1298 lượt xem

2018-01-19 | 905 lượt xem

2018-01-02 | 843 lượt xem

2017-12-26 | 780 lượt xem

2017-12-26 | 876 lượt xem

2017-10-31 | 1184 lượt xem

2017-10-09 | 727 lượt xem

2017-10-09 | 753 lượt xem

2017-09-25 | 996 lượt xem

2017-07-26 | 1561 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »