SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Buổi Mai Với Giê-Xu 283
Ca Sĩ Ý Lan
2020-09-15
Nguồn: LPNH AUGUST
Ca Nhạc Thánh Một Tình Yêu -Trung Tâm Thiên Ca tổ chức tại Philadelphia, 19 tháng 8, 2018

2020-08-25 | 559 lượt xem

2020-08-12 | 305 lượt xem

2019-10-03 | 5556 lượt xem

2019-01-30 | 757 lượt xem

2019-01-18 | 4588 lượt xem

2018-12-21 | 7803 lượt xem

2018-12-08 | 3187 lượt xem

2018-11-16 | 4606 lượt xem

2018-04-06 | 2516 lượt xem

2018-03-25 | 1136 lượt xem

2018-02-01 | 1747 lượt xem

2018-01-19 | 1297 lượt xem

2018-01-02 | 1518 lượt xem

2017-12-26 | 1186 lượt xem

2017-12-26 | 1572 lượt xem

2017-10-31 | 1848 lượt xem

2017-10-09 | 1218 lượt xem

2017-10-09 | 1183 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »