SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


THẦM TẠ ƠN CHÚA 376
Quỳnh Nga
2020-10-04
Nguồn: DL Lee
HTTL Burnaby Canada

2020-09-15 | 478 lượt xem

2020-08-25 | 641 lượt xem

2020-08-12 | 343 lượt xem

2019-10-03 | 5594 lượt xem

2019-01-30 | 777 lượt xem

2019-01-18 | 4612 lượt xem

2018-12-21 | 7840 lượt xem

2018-12-08 | 3221 lượt xem

2018-11-16 | 4663 lượt xem

2018-04-06 | 2558 lượt xem

2018-03-25 | 1167 lượt xem

2018-02-01 | 1779 lượt xem

2018-01-19 | 1332 lượt xem

2018-01-02 | 1595 lượt xem

2017-12-26 | 1215 lượt xem

2017-12-26 | 1606 lượt xem

2017-10-31 | 1890 lượt xem

2017-10-09 | 1249 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »