SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


TIN LÀNH BÌNH AN 429
2020-12-24
Nguồn: Giáo Hạt Tin Lành Canada
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC 2020
KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH
Do Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada thực hiện
Chủ đề: TIN LÀNH BÌNH AN
Diễn giả: Mục sư Lê Kim Duyệt
với sự dự phần của 11 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Canada

2020-12-24 | 122 lượt xem

2020-12-08 | 371 lượt xem

2020-11-28 | 308 lượt xem

2020-10-04 | 979 lượt xem

2020-09-15 | 588 lượt xem

2020-08-25 | 810 lượt xem

2020-08-12 | 444 lượt xem

2019-10-03 | 5671 lượt xem

2019-01-30 | 835 lượt xem

2019-01-18 | 4686 lượt xem

2018-12-21 | 7920 lượt xem

2018-12-08 | 3301 lượt xem

2018-11-16 | 4834 lượt xem

2018-04-06 | 2694 lượt xem

2018-03-25 | 1232 lượt xem

2018-02-01 | 1850 lượt xem

2018-01-19 | 1414 lượt xem

2018-01-02 | 1809 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »