SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


XUÂN TRONG CHÚA YÊU THƯƠNG 137
2021-02-27
Nguồn: HTTL BURNABY - Feb 14 2021

2020-12-24 | 828 lượt xem

2020-12-24 | 186 lượt xem

2020-12-08 | 438 lượt xem

2020-11-28 | 344 lượt xem

2020-10-04 | 1023 lượt xem

2020-09-15 | 629 lượt xem

2020-08-25 | 871 lượt xem

2020-08-12 | 475 lượt xem

2019-10-03 | 5707 lượt xem

2019-01-30 | 862 lượt xem

2019-01-18 | 4717 lượt xem

2018-12-21 | 7956 lượt xem

2018-12-08 | 3337 lượt xem

2018-11-16 | 4949 lượt xem

2018-04-06 | 2765 lượt xem

2018-03-25 | 1255 lượt xem

2018-02-01 | 1880 lượt xem

2018-01-19 | 1448 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »