SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Nơi Nương Náu (My Hiding Place) 462
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23
Nguồn: VHOPE

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 791 lượt xem

2021-05-14 | 796 lượt xem

2021-04-28 | 538 lượt xem

2021-02-27 | 1115 lượt xem

2020-12-24 | 1068 lượt xem

2020-12-24 | 413 lượt xem

2020-12-08 | 676 lượt xem

2020-11-28 | 586 lượt xem

2020-10-04 | 1274 lượt xem

2020-09-15 | 924 lượt xem

2020-08-25 | 1147 lượt xem

2020-08-12 | 687 lượt xem

2019-10-03 | 5929 lượt xem

2019-01-30 | 1027 lượt xem

2019-01-18 | 4947 lượt xem

2018-12-21 | 8196 lượt xem

2018-12-08 | 3545 lượt xem

2018-11-16 | 5592 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »