SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Tại Vầng Đá Ngất Cao | Thiên Bảo-Khánh Linh-Bùi Caroon 495
2019-01-30
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Tại Vầng Đá Ngất Cao
(Thánh ca 726)
Sáng Tác: Robert Harkness - Charlie Hall
Tôn vinh Chúa: Thiên Bảo-Khánh Linh-Bùi Caroon
Hoà âm & Piano: Sa Anh
Keyboard 1: Tô Đông Phong
Keyboard 2: Đinh Phục
Guitar: Anh Khoa
Bass: Mai Hoài Phương
Drum Jazz: Khánh Vũ
Recording band live in VHOPE STUDIO
Mix & Mastering by D.O.N.G
Quay Phim: Bảo Phước-Tấn Cường
Dựng Phim: Tấn Cường

2019-10-03 | 874 lượt xem

2019-01-18 | 4251 lượt xem

2018-12-21 | 7262 lượt xem

2018-12-08 | 2846 lượt xem

2018-11-16 | 3957 lượt xem

2018-04-06 | 2026 lượt xem

2018-03-25 | 820 lượt xem

2018-02-01 | 1363 lượt xem

2018-01-19 | 953 lượt xem

2018-01-02 | 935 lượt xem

2017-12-26 | 842 lượt xem

2017-12-26 | 987 lượt xem

2017-10-31 | 1301 lượt xem

2017-10-09 | 821 lượt xem

2017-10-09 | 816 lượt xem

2017-09-25 | 1058 lượt xem

2017-07-26 | 1623 lượt xem

2017-04-21 | 1341 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »