SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


THÁNH LỄ GIÁNG SINH - HTTL Burnaby Dec 20 2020 545
2020-12-24
Nguồn: DL Lee

2021-12-21 | 423 lượt xem

2021-12-20 | 130 lượt xem

2021-10-15 | 904 lượt xem

2021-10-11 | 239 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 843 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 914 lượt xem

2021-05-14 | 913 lượt xem

2021-04-28 | 756 lượt xem

2021-02-27 | 1241 lượt xem

2020-12-24 | 1194 lượt xem

2020-12-08 | 805 lượt xem

2020-11-28 | 708 lượt xem

2020-10-04 | 1413 lượt xem

2020-09-15 | 1063 lượt xem

2020-08-25 | 1298 lượt xem

2020-08-12 | 792 lượt xem

2019-10-03 | 6036 lượt xem

2019-01-30 | 1119 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »