SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin: ƠN TRỜI 3961
2018-11-16
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Hội Thánh Tin Lành Long Trạch
Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Hội Thánh
Chương Trình Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin
Ngày 21.10.2018

2019-10-03 | 897 lượt xem

2019-01-30 | 495 lượt xem

2019-01-18 | 4253 lượt xem

2018-12-21 | 7268 lượt xem

2018-12-08 | 2848 lượt xem

2018-04-06 | 2029 lượt xem

2018-03-25 | 821 lượt xem

2018-02-01 | 1365 lượt xem

2018-01-19 | 954 lượt xem

2018-01-02 | 936 lượt xem

2017-12-26 | 842 lượt xem

2017-12-26 | 990 lượt xem

2017-10-31 | 1303 lượt xem

2017-10-09 | 827 lượt xem

2017-10-09 | 817 lượt xem

2017-09-25 | 1061 lượt xem

2017-07-26 | 1624 lượt xem

2017-04-21 | 1345 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »