SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin: ƠN TRỜI 5110
2018-11-16
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc
Hội Thánh Tin Lành Long Trạch
Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Hội Thánh
Chương Trình Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin
Ngày 21.10.2018

2021-02-27 | 866 lượt xem

2020-12-24 | 889 lượt xem

2020-12-24 | 243 lượt xem

2020-12-08 | 502 lượt xem

2020-11-28 | 403 lượt xem

2020-10-04 | 1082 lượt xem

2020-09-15 | 698 lượt xem

2020-08-25 | 948 lượt xem

2020-08-12 | 524 lượt xem

2019-10-03 | 5760 lượt xem

2019-01-30 | 902 lượt xem

2019-01-18 | 4769 lượt xem

2018-12-21 | 8011 lượt xem

2018-12-08 | 3391 lượt xem

2018-04-06 | 2874 lượt xem

2018-03-25 | 1306 lượt xem

2018-02-01 | 1928 lượt xem

2018-01-19 | 1499 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »