SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


TIN LÀNH BÌNH AN 1439
2020-12-24
Nguồn: Giáo Hạt Tin Lành Canada
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC 2020
KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH
Do Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada thực hiện
Chủ đề: TIN LÀNH BÌNH AN
Diễn giả: Mục sư Lê Kim Duyệt
với sự dự phần của 11 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Canada

2022-04-07 | 1433 lượt xem

2022-01-27 | 1159 lượt xem

2021-12-21 | 778 lượt xem

2021-12-20 | 376 lượt xem

2021-10-15 | 1067 lượt xem

2021-10-11 | 402 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 1118 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 1183 lượt xem

2021-05-14 | 1170 lượt xem

2021-04-28 | 1120 lượt xem

2021-02-27 | 1506 lượt xem

2020-12-24 | 812 lượt xem

2020-12-08 | 976 lượt xem

2020-11-28 | 937 lượt xem

2020-10-04 | 1653 lượt xem

2020-09-15 | 1369 lượt xem

2020-08-25 | 1559 lượt xem

2020-08-12 | 952 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »