SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


TIN LÀNH BÌNH AN 1195
2020-12-24
Nguồn: Giáo Hạt Tin Lành Canada
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC 2020
KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH
Do Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada thực hiện
Chủ đề: TIN LÀNH BÌNH AN
Diễn giả: Mục sư Lê Kim Duyệt
với sự dự phần của 11 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Canada

2021-12-21 | 425 lượt xem

2021-12-20 | 130 lượt xem

2021-10-15 | 904 lượt xem

2021-10-11 | 239 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 843 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 914 lượt xem

2021-05-14 | 913 lượt xem

2021-04-28 | 756 lượt xem

2021-02-27 | 1241 lượt xem

2020-12-24 | 545 lượt xem

2020-12-08 | 805 lượt xem

2020-11-28 | 708 lượt xem

2020-10-04 | 1414 lượt xem

2020-09-15 | 1063 lượt xem

2020-08-25 | 1299 lượt xem

2020-08-12 | 792 lượt xem

2019-10-03 | 6037 lượt xem

2019-01-30 | 1119 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »