SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


TÔI RẤT GHÉT ĐẠO CHÚA GIÊXU 905
2017-03-13
TV0316's channel

2018-12-08 | 110 lượt xem

2018-11-16 | 3255 lượt xem

2018-04-06 | 1719 lượt xem

2018-03-25 | 512 lượt xem

2018-02-01 | 982 lượt xem

2018-01-19 | 623 lượt xem

2018-01-02 | 563 lượt xem

2017-12-26 | 508 lượt xem

2017-12-26 | 570 lượt xem

2017-12-09 | 627 lượt xem

2017-10-31 | 867 lượt xem

2017-10-09 | 526 lượt xem

2017-10-09 | 479 lượt xem

2017-09-25 | 667 lượt xem

2017-07-26 | 1234 lượt xem

2017-04-21 | 901 lượt xem

2017-04-18 | 626 lượt xem

2017-04-14 | 562 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »