SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Từ một câu chuyện của tín hữu tin lành ở Gia Lai 957
2018-01-19
VTV4 on the Go

2019-10-03 | 935 lượt xem

2019-01-30 | 495 lượt xem

2019-01-18 | 4256 lượt xem

2018-12-21 | 7269 lượt xem

2018-12-08 | 2849 lượt xem

2018-11-16 | 3962 lượt xem

2018-04-06 | 2031 lượt xem

2018-03-25 | 823 lượt xem

2018-02-01 | 1365 lượt xem

2018-01-02 | 938 lượt xem

2017-12-26 | 842 lượt xem

2017-12-26 | 991 lượt xem

2017-10-31 | 1306 lượt xem

2017-10-09 | 829 lượt xem

2017-10-09 | 818 lượt xem

2017-09-25 | 1064 lượt xem

2017-07-26 | 1629 lượt xem

2017-04-21 | 1347 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »