SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Từ một câu chuyện của tín hữu tin lành ở Gia Lai 1499
2018-01-19
VTV4 on the Go

2021-02-27 | 860 lượt xem

2020-12-24 | 888 lượt xem

2020-12-24 | 242 lượt xem

2020-12-08 | 501 lượt xem

2020-11-28 | 402 lượt xem

2020-10-04 | 1081 lượt xem

2020-09-15 | 697 lượt xem

2020-08-25 | 947 lượt xem

2020-08-12 | 523 lượt xem

2019-10-03 | 5759 lượt xem

2019-01-30 | 901 lượt xem

2019-01-18 | 4769 lượt xem

2018-12-21 | 8010 lượt xem

2018-12-08 | 3390 lượt xem

2018-11-16 | 5109 lượt xem

2018-04-06 | 2873 lượt xem

2018-03-25 | 1305 lượt xem

2018-02-01 | 1927 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »