SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Via Dolorosa, VânQuỳnh 259
2017-04-14
Mucsu Hoang

2017-10-31 | 175 lượt xem

2017-10-09 | 163 lượt xem

2017-10-09 | 76 lượt xem

2017-09-25 | 192 lượt xem

2017-07-26 | 699 lượt xem

VỀ - Ca Khúc Tiến Nguyễn…
Trình bày: Lưu Chí Vỹ
2017-05-05 | 952 lượt xem

2017-04-21 | 429 lượt xem

2017-04-18 | 263 lượt xem

2017-04-07 | 448 lượt xem

2017-03-13 | 606 lượt xem

2017-03-04 | 653 lượt xem

2017-02-06 | 501 lượt xem

2017-02-06 | 480 lượt xem

2017-01-31 | 502 lượt xem

2017-01-31 | 393 lượt xem

2017-01-31 | 427 lượt xem

2016-12-28 | 705 lượt xem

2016-12-01 | 870 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 »