SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Via Dolorosa, VânQuỳnh 629
2017-04-14
Mucsu Hoang

2019-03-11 | 99 lượt xem

2019-01-30 | 352 lượt xem

2019-01-18 | 3882 lượt xem

2018-12-21 | 6736 lượt xem

2018-12-08 | 2491 lượt xem

2018-11-16 | 3507 lượt xem

2018-04-06 | 1822 lượt xem

2018-03-25 | 605 lượt xem

2018-02-01 | 1088 lượt xem

2018-01-19 | 731 lượt xem

2018-01-02 | 666 lượt xem

2017-12-26 | 608 lượt xem

2017-12-26 | 693 lượt xem

2017-10-31 | 983 lượt xem

2017-10-09 | 606 lượt xem

2017-10-09 | 572 lượt xem

2017-09-25 | 781 lượt xem

2017-07-26 | 1345 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »