Vườn ÊĐen Mới | Phút Suy Tư (PowerPoint Slide Show)

Nắm Bắt Từng Ngày

PowerPoint Slide Show
Tommy's Window

 

 

Tám Cách Giúp Bạn Sống Khiêm Tốn

PowerPoint Slide Show
Tommy's Window

 

Bàn Tay

Vườn Êđen Mới đã nhận được nhiều PowerPoint Slice Show, một dạng thông điệp kèm hình ảnh và âm nhạc, từ quý vị khắp nơi gởi về.  Vườn mở thêm tiết mục nầy vì nhận thấy qua vài phút suy nghiệm với PowerPoint, tuy ngắn ngủi nhưng giúp cho tâm hồn người xem thư thái và gần Chúa hơn.

 

Cơ Đốc Nhân

Vườn Êđen Mới đã nhận được nhiều PowerPoint Slice Show, một dạng thông điệp kèm hình ảnh và âm nhạc, từ quý vị khắp nơi gởi về.  Vườn mở thêm tiết mục nầy vì nhận thấy qua vài phút suy nghiệm với PowerPoint, tuy ngắn ngủi nhưng giúp cho tâm hồn người xem thư thái và gần Chúa hơn. Xin được để nguyên các "Thông điệp" với hai thứ tiếng: Anh, Việt.

 

« 1 2