Vườn ÊĐen Mới | Nhận Được & Giới Thiệu

BÀN CHÂN ĐẸP VN - Tháng 5 2022

 Thông tin số 5/2022

 

THẾ NÀO LÀ ANH HÙNG THẬT?

  GVMN May 2022

 

CÂU CHUYỆN ĐỔI ĐỜI - Châu Sa

Câu chuyện của cậu Nghĩa đã được nhuận sắc và in thành sách.  Quý vị và các bạn có thể đọc qua attach file, nếu muốn nhận bản in trên giấy, xin liên lạc qua email address:  hiepnchau@gmail.com. 

 

NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT VỀ NGUYỆT SAN HƯỚNG ĐI
 

Đặc San Phụ Nữ Báp-tít số 102 - Phục Sinh Trông Cậy
 

NGUYỆT SAN HƯỚNG ĐI VIỆT NAM
 

HỘI BÀN CHÂN ĐẸP VIỆT NAM
 

Chiến Thắng Của Ngài Là Chiến Thắng Của Chúng Ta

 The Voice of GVMN April 2022 

 

BẢN ÁN CỦA ĐẤNG VÔ TỘI
 

ĐÔI MẮT MÙ LÒA
 

NGỌC TRONG ĐÁ

 Chương trình Phát Thanh của HỘI THÁNH TIN LÀNH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ San Diego California.

 

Nguyệt san NGƯỜI CHĂN BẦY số 6

 Mời Bạn đọc NGƯỜI CHĂN BẦY # 6:
https://issuu.com/nguyetsannguoichanbay7959/docs/2022_06_ncb_t02

 

Một Chiến Binh Của Chúa Sa Ngã (Tập II)

THE VOICE OF GVMN - MARCH 2022

 

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM
 

GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM
 

Người Chiến binh của Chúa Sa ngã

The Voice of GVMN 
Feb 2022

 

Nguyệt san NGƯỜI CHĂN BẦY 05
 

Thách thức mới trong Năm Mới

GVMN Jan 2022

Kính Gửi Quý Mục sư & Truyền đạo và Tín Hữu khắp toàn cầu,

"Thách thức mới trong Năm mới" (New Challenge in New Year) là thách thức của GVMN trong năm mới, cũng là thách thức cho những ai được kêu gọi để thực hiện sứ mạng của Chúa trong việc xây dựng Hội Thánh và Đại mạng lệnh. The Voice of GVMN ước mong và hy vọng  Chúa thách thức chúng ta hãy sống phi thường không phải bất thường và sẵn sàng đối diện những thách thức mà Chúa muốn Chúng ta thực hiện và hành động trong việc xây dựng lại sự đổ nát và hoang tàn  trong Hội Thánh và Sứ mạng mà Chúa giao cho mọi người  trong năm mới. Lời hay ý đẹp gửi đến mọi ngươi: "No Matter how difficult the Challenge we face, when we spread our wings of faith and allow the wings of God's spirit to lift us No octacle is to great overcome." Cầu chúc  mọi người bước vào năm mới với những thách thức mới trong việc xây dựng Hội Thánh và thực hiện Đại mạng lệnh sẽ vượt qua và hoàn thành sứ mạng một cách hiệu quả. Muốn thật hết lòng.

In Christ,
Rev. David Lam,SOG

 

Nguyệt San NGƯỜI CHĂN BẦY #4 Tháng 12, 2021
 

7 LỐI SỐNG Mà Chúng Ta Nhất Định Phải Thay Đổi ...

Châu Sa

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9...12 »