Vườn ÊĐen Mới | Website Cơ Đốc

GIỚI THIỆU WEBSITE CƠ ĐỐC

Giữa khi thế giới ào ạt sản xuất muôn triệu website tăm tối, đưa con người vào sự chết, thì vẫn có rất nhiều website Cơ Đốc với những người con Chúa ngày đêm tận tụy truyền bá Phúc Âm, đem ánh sáng chân lý, tin lành bình an của Chúa Giêxu đến với mọi người. Vườn trân trọng giới thiệu các web/blog Cơ Đốc nơi đây với lòng tạ ơn Chúa và tri ân quý anh chị em thực hiện. Theo thời gian, vườn sẽ còn tiếp tục tìm kiếm và giới thiệu thêm nhiều website mới. NLV.