Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến

NGÀY VỀ

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

CHÀNG TRONG ĐÔI MẮT NGƯỠNG VỌNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ
 

TÔI ĐÃ QUÊN MÙA THU

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

KHI TÔI NHỚ

Mục sư Lữ Thành Kiến    

 

Sinh Nhật Tháng Tám
 

NĂM MƯƠI NĂM TRƯỚC

 Mục sư Lữ Thành Kiến   

 

KHI CHỜ ĐỢI

Mục sư Lữ Thành Kiến   

 

TÔI YẾU ĐUỐI

Mục sư Lữ Thành Kiến   

 

QUA KHỎI KHÚC QUÀNH

Mục sư Lữ Thành Kiến   

 

CHÀNG SUỐT ĐÊM KHÔNG NGỦ - Nguyễn Hoàng Nam
 

Ca Khúc TRÔI VỀ PHÍA MÀU HỒNG
 

TÔI VƯỢT QUA

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TÔI ĐỨNG DẬY

Mục sư Lữ Thành Kiến   

 

TÔI MỖI NGÀY

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

BUỒN KHÔNG

Mục sư Lữ Thành Kiến 

 

CHÀNG MÙA THU MÂY BAY
 

THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA XINH ĐẸP BIẾT BAO
 

SỢ GÌ?

Nguồn: Chương trình Niềm Tin (SBTN)
Bài viết: MS Lữ Thành Kiến
Trình bày: Châu Trần

 

TÔI THẤY NẮNG

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TRÔI VỀ PHÍA MÀU HỒNG

Mục sư Lữ Thành Kiến 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 »