Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến

THÁNG MƯỜI HAI QUÁ DÀI

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

EM RA ĐI MÙA THU

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

QUỸ TRUYỀN GIÁO KIM HOA
 

SÔNG LẤP

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

SONG CA VỚI GIÓP

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

NHỮNG MẢNH RỜI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

LỜI CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TÔI VÀ GIÔ-NA

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TUẦN MỚI

Mục sư Lữ Thành Kiến 

 

ĐI VÀO BÃO

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TÔI MUỐN

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

KHÔNG PHẢI TÔI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

BỐN MƯƠI NĂM THƠ VIỆT HẢI NGOẠI - Trần Nguyên Đán

 Sống Đạo chỉ đăng bài Đạo, lâu lâu đăng bài Đời của một người Đạo 

 

LÁ VÀNG

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

MỘT CHÚT HỒNG

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

ĐỪNG LAY TÔI NHÉ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

BIỂN RỘNG HAI VAI

Mời Bạn nghe lại truyện ngắn Biển Rộng Hai Vai của Mục sư Lữ Thành Kiến viết về mẹ mình, trích từ CD Đọc Truyện cùng tên, Sống Đạo phát hành năm 2009.

 

CÁO PHÓ

Thành kính phân ưu cùng Mục sư Lữ Thành Kiến và gia đình trong đại tang hôm nay. Chúng ta buồn thương vì phải chia xa người thân yêu, nhưng cũng đầy lòng vui mừng, hy vọng cho ngày đoàn viên mãi mãi nơi quê hương Thánh trên trời. Nguyện Chúa Thánh Linh, Thần Yên Ủi, luôn bên cạnh, là Người Bạn Thiết của Mục sư trong những ngày nầy. 
Ban Phục Vụ Sống Đạo

 

BIỂN CẠN

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

SÁCH CŨ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

1 2 3 4 5 »