Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến

KHÔNG BAO GIỜ TUYỆT VỌNG

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TRỜI YÊU

Nguồn: Chương trình Niềm Tin (SBTN)
Bài viết: MS Lữ Thành Kiến
Trình bày: Châu Trần

 

CHÀNG BAY TRONG THƠ TÔI
 

CHÀNG QUÁ CẦN THIẾT CHO TÔI
 

LẶNG LẼ NƠI NÀY
 

CHÀNG QUÁ CẦN THIẾT CHO TÔI
 

CHÀNG SAU GIẤC NGỦ BUỒN
 

CHÀNG LÀ THÁNG MƯỜI HAI CHO THẾ GIỚI
 

CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA
 

HOA VÀNG MỘT... BÓ
 

MÔI-SE ĐÃ MỎI TAY
 

Elijah và k.
 

BÀI CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG
 

TỪ THIỆN VÀ TRUYỀN GIÁO
 

NGƯỜI YÊU
 

ĐÔI KHI
 

CÓ MỘT TUẦN NHƯ THẾ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TÔI YÊU
 

BIỂN RỘNG SÔNG DÀI
 

KỂ CHUYỆN DO THÁI (tiếp theo và hết)

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

1 2 3 4 5 6 7 »