Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến

TÔI RẤT YÊU CHÀNG
 

CHANSON D'AUTOMNE

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

THÁNG MƯỜI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TÔI MUỐN GÌ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

BÃO ĐỜI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

MỤC SƯ SOẠN BÀI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

MƠ NHIỀU QUÁ

 MS Lữ Thành Kiến

 

THANH BÌNH

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TƯỚI NƯỚC CÂY NON

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

BA ĐỨA CON

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

YÊU QUÊ HƯƠNG ẤY

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

YÊN LẶNG SỚM MAI

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

GIAO MÙA

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

IN HIS TIME

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

XUÂN HỒNG

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

BUỔI SÁNG HY VỌNG

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TƯỚI NƯỚC LÊN ĐẦU

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

HỌC TRÒ HỌC BÀI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

CHÚA QUÁ YÊU TÔI

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

VÀ.. THÔI

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

1 2 3 4 5 6 »