Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến

TƯỚI NƯỚC LÊN ĐẦU

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

HỌC TRÒ HỌC BÀI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

CHÚA QUÁ YÊU TÔI

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

VÀ.. THÔI

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

MƯA SÀI GÒN

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

THÁNG MƯỜI HAI QUÁ DÀI

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

EM RA ĐI MÙA THU

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

QUỸ TRUYỀN GIÁO KIM HOA
 

SÔNG LẤP

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

SONG CA VỚI GIÓP

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

NHỮNG MẢNH RỜI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

LỜI CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TÔI VÀ GIÔ-NA

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TUẦN MỚI

Mục sư Lữ Thành Kiến 

 

ĐI VÀO BÃO

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TÔI MUỐN

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

KHÔNG PHẢI TÔI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

BỐN MƯƠI NĂM THƠ VIỆT HẢI NGOẠI - Trần Nguyên Đán

 Sống Đạo chỉ đăng bài Đạo, lâu lâu đăng bài Đời của một người Đạo 

 

LÁ VÀNG

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

MỘT CHÚT HỒNG

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

« 1 2 3 4 5 6 »