Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến

THƯ VIẾT CHO NGƯỜI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

DÒNG ĐỜI

 MS Lữ Thành Kiến

 

BONJOUR TRISTESSE

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

AULD LANG SYNE

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TỰ SỰ MÙA ĐÔNG

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

QUẨN QUANH ĐỒNG CỎ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

ĐIỀU GÌ TỐT NHẤT

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

XIN MỘT NGÀY BÌNH YÊN

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN

 

KHÔNG PHẢI LÀ VÔ ÍCH

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN

 

TRONG NHỮNG GIÔNG BÃO

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN

 

KHÔNG THAN PHIỀN

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI

Mục Sư Lữ Thành Kiến

 

KHÔNG THỂ THẤT HỨA
 

NẮNG BUỔI SÁNG

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN

 

MƯA LỚN QUÁ
 

100 MILES/GIỜ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

BUỔI SÁNG BỊ CÚM

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

DỪNG BƯỚC GIANG HỒ

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

NGÀY CUỐI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TÔI CÓ MÓN QUÀ GÌ DÂNG CHO CHÚA KHÔNG

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

« 1 2 3 4 5 »