Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến

100 MILES/GIỜ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

BUỔI SÁNG BỊ CÚM

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

DỪNG BƯỚC GIANG HỒ

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

NGÀY CUỐI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

TÔI CÓ MÓN QUÀ GÌ DÂNG CHO CHÚA KHÔNG

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

CHIM HÓT TRONG LỒNG

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

CHIM THIÊN DI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

MÙA THU ĐI BỘ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

HOA DẠI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

MỘT CUỐN SÁCH NỮA
 

SINH NHẬT SÁU MƯƠI MỐT
 

HỘI THÁNH KHÔNG GIỐNG AI
 

TÔI NHỚ ÉP-BA-PHÔ-ĐÍCH
 

TAY CHÚA NẮM TÔI
 

NGHỈ VÀ NGHĨ
 

CHÚA NHẬT LÀM TÍN ĐỒ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

DALLAS, TÔI ĐẾN

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

CHÚNG TÔI ĐI TRONG MƯA
 

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA HỌ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

FOURTH OF JULY

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

« 1 2 3 4 5 6 »