Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến

NẾU BẠN CÓ MỘT NIỀM ĐAM MÊ
 

CÓ AI Ở ĐẤY KHÔNG?

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

FIGHTING DIABETES

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 

TRÊN MÁY BAY SOUTHWEST AIRLINES

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

ĐẤNG CHẢY MÁU ĐÃ LÀM NGƯNG MÁU CHẢY

Mục sư Lữ Thành Kiến 

 

VỀ CALIFORNIA KHÔNG VUI

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

KHUNG CỬA SỔ MÙA ĐÔNG

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

ĐẾM NGÀY

 Mục sư Lữ Thành Kiến

 

THÁNG MƯỜI HAI CHO THẾ GIỚI

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

CÓ CÒN HƠN KHÔNG

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ CHO CHÚNG TÔI MỘT NGÔI NHÀ

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

QUÀ SINH NHẬT THÁNG TÁM
 

CHIM LẠI Ở NHÀ
 

NHỮNG BÀN CHÂN HOA KỲ TRÊN ĐẤT NGA
 

NHỮNG NGÀY PHÍA TRƯỚC
 

AI BIẾT CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA
 

GO BACK THE WAY YOU CAME
 

BÀI GIẢNG: TRỊ GIÁ VÀ GIÁ TRỊ
 

TIẾNG ÊM DỊU NHỎ NHẸ

Một góc để ngồi đọc, suy gẫm và quỳ xuống cầu nguyện, gặp Chúa một mình

 

« 1 2 3 4 5 »