Vườn ÊĐen Mới | Cùng Suy Gẫm Với Mục Sư Lữ Thành Kiến

NGƯỜI KHÔNG MUỐN SỐNG

Một góc để ngồi đọc, suy gẫm và quỳ xuống cầu nguyện, gặp Chúa một mình

 

TỈNH THỨC CHỜ ĐỢI

 Một góc để ngồi đọc, suy gẫm và quỳ xuống cầu nguyện, gặp Chúa một mình

 

ĐƯỜNG CHẬT VÀ CỬA HẸP

Một góc để ngồi đọc, suy gẫm và quỳ xuống cầu nguyện, gặp Chúa một mình.

Tạ ơn Chúa và chào mừng trang mới! Nguyện Chúa ban phước tràn đầy cho “góc ngồi & góc quỳ” nầy của MS Kiến và độc giả Sống Đạo. NLV

 

« 1 2 3 4 5