Vườn ÊĐen Mới | Kịch Cơ Đốc

NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY....

 LHĐ

 

BỨC MÀN THÁNH

Trần Minh Mẫn

 

NÚI TỰ TỬ

Kịch bản: Trần Minh Mẫn

 

THẦY THÔNG GIÁO LẺ LOI

 Trần Minh Mẫn

 

TRONG TẦM NGẮM

Trần Minh Mẫn

 

NHỮNG MIỀN THUNG LŨNG ALPES

Trần Minh Mẫn

 

CÂU CHUYỆN GIÁNH SINH

Anh Em Hội Thánh Tin Lành Vũng Tàu thực hiện 

 

HẰNG CHIẾU

 Trần Minh Mẫn

 

CHẠY TRỐN

 Trần Minh Mẫn

 

ĐƯỜNG LÊN ĐA-MÁCH
 

ANH EM SINH ĐÔI
 

TÂM SỰ MỘT NGƯỜI LÍNH

 Trần Minh Mẫn

 

ƯU TƯ VỀ NHỮNG VỞ KỊCH CƠ-ĐỐC

 Trần Minh Mẫn

 

NHỮNG VỞ KỊCH CƠ-ĐỐC

 Trần Minh Mẫn

 

NƯỚC MẮT NGƯỜI TRUYỀN ĐẠO

 Trần Minh Mẫn

 

CHÚA SỐNG LẠI RỒI!

Vườn nhận được vở kịch Phục sinh của ông Mai Đào (HTTL Pháp), xin cảm ơn tác giả và giới thiệu đến các bạn để thưởng thức, sử dụng hoặc như một gợi ý cho kịch Phục sinh tại Hội thánh mình.

 

1