Vườn ÊĐen Mới | Cuộc Thi Viết Nhạc Thánh

CHUNG KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH 2015
 

DANH SÁCH BÁN KẾT CUỘC THI VIẾT NHẠC THÁNH
 

NGÀI CẦM TAY CON - VCNT 25 (Bài chọn đăng 81)
 

HÃY MAU QUAY VỀ - VCNT 03 (Bài chọn đăng 80)
 

GIÁNG SINH NẦY BẠN Ở ĐÂU? - VCNT 25 (Bài chọn đăng 79)
 

TRUYỀN RAO DANH CHA - VCNT 17 (Bài chọn đăng 78)
 

TÂM NGUYỆN - VCNT 17 (Bài chọn đăng 77)
 

TÌM VỀ BẾT-LÊ-HEM - VCNT 08 (Bài chọn đăng 76)
 

NGUYỆN LÒNG CON - VCNT 22 (Bài chọn đăng 75)
 

NƠI CON TÌM VỀ - VCNT 20 (Bài chọn đăng 74)
 

KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT - VCNT 17 (Bài chọn đăng 73)
 

VÌ VINH HIỂN CHÚA - VCNT 18 (Bài chọn đăng 72)
 

TÌNH YÊU THƯƠNG - VCNT 18 (Bài chọn đăng 71)
 

MÔI-SE - VCNT 18 (Bài chọn đăng 70)
 

JESUS ĐẤNG TÔI THỜ PHƯỢNG - VCNT 17 (Bài chọn đăng 69)
 

GIÒNG ÂN ÐIỂN – VCNT 16 (Bài chọn đăng 68)
 

CHÚA VẪN LUÔN BÊN CON - VCNT 17 (Bài chọn đăng 67)
 

CON ĐÃ THUỘC NGÀI - VCNT 17 (Bài chọn đăng 66)
 

LỜI HẰNG SỐNG - VCNT 16 (Bài chọn đăng 65)
 

LẠY CHÚA CON XIN ĐẾN - VCNT 12 (Bài chọn đăng 64)
 

1 2 3 4 5 »